FT_KH_lig_11_s

Välkommen till Farmartjänst Kumla Hallsberg!
-
Vill Ni har hjälp med vårstädning i trädgården eller fruktträdsbeskärning?
Hör av er till 072-502 01 00
eller till info@ftkumlahallsberg.se

Om Farmartjänst

FARMARTJÄNST kallas de företag inom lantbruket, som innebär att lantbrukare med hjälp av sin arbetskraft, maskiner och verktyg samordnar och i ett gemensamt utbud erbjuder sina tjänster för nya kundgrupper.
 
FARMARTJÄNST är en unik resurs med lokal förankring, som ger en påtaglig trygghet för kunden. Mångsidigheten och den goda fackkunskapen hos medarbetarna borgar för att FARMARTJÄNST är en samarbetspartner att lita på.
 
FARMARTJÄNST kan ställa upp på såväl kortare som längre insatser och består av många småföretagare runt om i landet.
 
FARMARTJÄNST-företag finns på omkring 160 orter runt om i landet. Välkommen att kontakta något av företagen för närmare information.
 
FARMARTJÄNST FINNS DÄR DU FINNS!

Snöröjning å bortforsling av snö på industritomter... #ftkumlahallsberg #farmartjänst #sydnärke #örebrolän
Kristoffer å Håkan har röjt å kört bort ris från buskområden mellan industritomter i Kumla under veckan... Dessutom har det packats jordprover som Håkan samlade in under föregående vecka. Jordproverna skickas till Eurofins för analys på näringsinnehåll... #ftkumlahallsberg #farmartjänst #sydnärke #örebrolän
Å så kom vintern några dagar in på nya året, så nu har vi testat att snöspadarna, sandhinkarna å snöbladen på traktorer å lastmaskiner funkade. Men vänta nu! Markkartering tillhör väl ändå höstjobben. Kan bli så när Håkan har mycket att göra vissa tider. #farmartjänstkumlahallsberg #farmartjänst #sydnärke #kumla #hallsberg