FT_KH_lig_11_s

Om oss

Vi på Farmartjänst Kumla Hallsberg erbjuder allt från olika former av grönyteskötsel, snöröjning, fastighets- förvaltning, anläggningsarbeten, industri arbeten, byggnads och reparationsarbeten, montagearbeten
(ventilation, maskiner, styrsystem, rovdjursstängsel, industrihallar, inredningar, garage, förråd mm.) 

Affärsidé
Att i vårt närområde tillgodose företag och privatpersoners behov av kunniga och självgående medarbetare för kortare eller längre tid. Med rätt person och utrustning skapar vi mervärden för våra uppdragsgivare. Våra medarbetares breda kunnande och flexibilitet gör oss till en efterfrågad samarbetsparnter.

 

Målsättningar -
Nöjda kunder
Vår drivkraft är att ständigt effektivisera våra tjänster inom de områden där vi arbetar.
Vår styrka är att kunna tillmötesgå våra kunder med stort engagemang och kompetens.
Vårt uppdrag är fullbordat först när våra kunder är helt nöjda.

 

GDPR

Dataskyddsförordningen

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du köper någon av våra tjänster. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du har rätt att begära ut information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få dina uppgifter rättade bl.a.