FT_KH_lig_11_s

Om oss

Vi på Farmartjänst Kumla Hallsberg erbjuder allt från olika former av grönyteskötsel, snöröjning, fastighets- förvaltning, anläggningsarbeten, industri arbeten, byggnads och reparationsarbeten, montagearbeten
(ventilation, maskiner, styrsystem, rovdjursstängsel, industrihallar, inredningar, garage, förråd mm.) 

Affärsidé

Att i vårt närområde tillgodose företag och privatpersoners behov av kunniga och självgående medarbetare för kortare eller längre tid. Med rätt person och utrustning skapar vi mervärden för våra uppdragsgivare. Våra medarbetares breda kunnande och flexibilitet gör oss till en efterfrågad samarbetsparnter.

Målsättningar - Nöjda kunder

  • Snabba svar
  • Bra kommunikation med våra kunder