FT_KH_lig_11_s

Målning

 

Trädfällning, klippning av fruktträd, skötsel av trädgårdar och grönområden.

Personal uthyrning: truckförare, chaufförer, grävmaskin/maskinförare

Montage av stängsel/staket bygge och montering av trästaket, grindar mm.

Montage av rovdjurs-stängsel, stängsel för tamdjur, industristängsel mm.

Snöröjningoch snöskottning

 

Montage av ventilation.